Kuzey yarımküre

Kuzey yarımküre, Dünya'yı ekvator hizasından bölen hayalî bir düzlemin üstünde (kuzeyde) kalan yarısıdır. 0° paraleli ile 90° kuzey paraleli arasında yer alır. Güneyde kalan kısma ise güney yarımküre denir. Dünya'nın kuzey yarımküresi, birçok ülkeyi ve dünya nüfusunun yaklaşık %90'ını kapsamaktadır.

Kuzey yarımküre sarı ile renklendirilmiştir.
Kutuplardan kuzey yarımküre.

Kuzey yarımkürenin güney yarımküreye göre daha büyük bir oranı karalarla kaplı olup daha az su yüzölçümüne sahiptir. Kuzey Amerika ve Avrupa'nın tamamı, Afrika ve Güney Amerika kıtalarının bir kısmı, Endonezya'nın güney bölümü hariç Asya kıtasının tamamı Kuzey yarımkürededir. Grönland da bu yarımküredeki ada ülkelerindendir.

Yarımkürenin ılıman kesimlerinde, kış 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar sürer. Yaz mevsimi ise, 21 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar olan dönemi kapsar.

Dünya'nın şeklinin geoit olmasından kaynaklanmaktadır.[1]

Kuzey Kutup Dairesi'nde yazın bazı günler Güneş hiç batmazken kışın bazı günlerinde Güneş hiç doğmaz. Bu gibi dönemlerin örnekleri, Kuzey Kutup Dairesi'nin sağında kalan bölgeler için günle sınırlı olabilirken Kuzey Kutup Dairesi'nde aylarca sürebilir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Tudem Sosyal Bilgiler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.