Kuzey Amerika levhası

Kuzey Amerika levhası, Kuzey Amerika, Küba, Grönland, Bahama Adaları, İzlanda ve Azor Adaları'nı kapsayan bir levha tektoniğidir. Doğusunda Atlantik Ortası Sırtı bulunmaktadır. Batısında ise Doğu Sibirya'da bulunan Çerski Sıradağları bulunmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.