Kutsal metin

Kutsal metin, herhangi bir din veya mezhepte kutsal kabul edilen ve genellikle merkezî bir önemi haiz olan yazı.

"Kutsal kitap" aramasının sonucunda bu sayfaya yönlendirme yapılmaktadır. "Kutsal Kitap" araması için bakınız: Kitâb-ı Mukaddes

Tanım

Kutsal metinlerin tanrı veya tanrılar tarafından doğrudan gönderildiğine, nebilere vahyedildiğe veya yazarlarına ilham verildiğine inanılır. Kağıt, deri, tablet veya benzeri malzemeler üzerine yazılmış olabilir; Yahudilikteki Tora gibi rulolar halinde olabilir veya Kitâb-ı Mukaddes ve Kur'an'da görüldüğü gibi kitap haline getirilmiş olabilir.

Birçok dinin metinleri inananlarınca kutsal olarak görülür. Birçok din ve inanç hareketi kendi kutsal metinlerinin ilahi ya da inançla ilham alınmış olarak görmektedir. Tek Tanrı'ya inanan dinler ise genelde bu metinleri Tanrı'nın sözü olarak görmektedirler, ve bu metinlerin Tanrı'dan ilham aldığına inanırlar. İnanmayanlar bile, kutsal yazılardan bahsederken saygı ve gelenek açısından büyük harfle yazmaktadırlar. Başka bir bakış açısı da "Tanrı'nın sözü"nün Tanrı'nın verdiği söz gücü ile Cennet ve Dünya'nın varoluşuna gelmiştir, ve bu güç dengeyi tutmaktadır. Bu konsept Yunan Logos ve Çin Tao felsefelerinde de mevcuttur.

Devanagari ile yazılmış bir Rigveda yazması, 19. yüzyıl başları

Hinduizm'in RigVeda'sı MÖ 1500 ila MÖ 1300 yıllarında yazılmış, tarihin de en eski kutsal metinlerinden biri olmuştur. Zerdüştlüğün Avesta'sı ise sözel olarak yazı öncesinde kullanılmıştır. Avesta dili ise, araştırmacılar tarafından MÖ 1000 civarlarında yerleştiği öngörülmüştür.

İlk basılıp halka topluca dağıtılan metin ise, MÖ 868 yılında yazılan Budizm'in kutsal metni Sutra (ya da Diamond Sutra)'dır.

Metinler

Asartu

 • Şiirsel Eda
 • Genç Eda

Ayyavazhi

 • Akilattirattu Ammanai
 • Arul Nool

Bahailik

Birleşme Kilisesi

 • Kutsal Prensip
 • Wolli Hesul
 • Wolli Kangron

Budizm

Etrüsk mitolojisi

 • Pyrgi Tabletleri
 • Tabula Cortonensis
 • Liber Linteus
 • Cippus Perusinus

Falun Gong

 • Zhuan Falun

Hinduizm

Hristiyanlık

Yeni Ahit metni içeren en eski papirüslerden biri (yaklaşık MS 90–160).

İslam

Bilinen en eski Kur’an mushafı, Taşkent, Özbekistan.

Swedenborgçuluk

Jainizm

 • Tattvartha Sutra

Manikaeizm

Musevilik

Tanah'ın bir kısmı olan Tevrat'ın ruloları

Rastafarianizm

Ruhçuluk

 • Ruh Kitabı
 • Cennet ve Cehennem
 • Ruhçuluğa Göre Yaradılış

Sâbiîlik(Mandeizm/Mandaeizm)

Samaritanizm

 • Samarit Tevratı

Sihizm

Şinto

 • Kojiki
 • Nihon Shoki ya da Nihingi

Taoizm

Telema

 • Liber Al vel Legis başta olmak üzere Telema kutsal kitapları

Yeni Çağ Dinleri

 • Düşlerin Yolu
 • Tanrı ile Konuşmalar
 • Oahspe
 • Urantia Kitabı
 • Mucizelerin Yönü

Zerdüştlük

 • Katha
 • Avesta
 • Yasna
 • Visparad
 • Yashtlar
 • Vendidad
 • Denkard
 • Bundahizn
 • Mainog-i-Kirad
 • Arda Viraf Namak
 • Zartushtnamah
 • Sad-dar (Yüz Kapı)
 • Rivayetler
 • Zend
 • Korde Avesta
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.