Kutrigurlar

Kutrigurların bulunduğu Karadeniz'in kuzeyi. (M.S.600)
Bu maddenin doğruluğu konusunda şüpheler var.
(Madde içeriğinde doğruluğu kesin olmayan kısımlar tespit edilmiştir.)
Lütfen konuyla ilgili tartışmaya katılın. Gerekirse kaynak gösterin.

Kutrigurlar ilk belirlemelere göre Avrupa Hunlarının bir kabilesi olan Ön Bulgarların Ogurlar gibi öncül boylarından biri olduğu varsayılan Türk boyudur. Bunlar, Avrupa’nın Karanlık Çağ 539-540 dönemlerinde varlık göstermiş atlı göçebe bir topluluktu.[1] Avrupa Hun devletinin askerî kanadında büyük rol oynayan Kutrigurlar, Avrupa Avarlarında da yine önemli bir boy oldu. 6. yüzyılda İmaon Dağları'ndan üç kardeş tarafından yönetilen boy Göktürklerin doğu seferlerinde de askeri anlamda güç kattılar.[2]

Zabergan'ın liderliğindeki (559–562) Kutrigurlar 559 yılında Bizans İmparatorluğu'nun kuzey sınırlarını aşıp saldırılar düzenlediler. Zabergan'dan sonra Avar Kağanlığı'nın kurucusu olan I. Bayan Kutrigurları da yönetmeye başladı. Onun döneminde Kutrigurların da Bizans politikası değişti ve işbirliği yolunu seçtiler.

Soyağacı (tez)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartışmalı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yedi Slav Boyu
[3]
 
Bazı Sabir boyları
 
Onogurlar
 
Utrigurlar
(Otuz ogurlar)
 
Kutrigurlar
(Dokuz Ogurlar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulgarlar[4]
Büyük Bulgar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İtalya'ya
 
Tuna Bulgarları
 
İdil Bulgarları
 
Avarlara karışmış
 
Hazarlara Karışmış
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birinci Bulgar Devleti
(632-1018)
 
Çuvaşlar
(Tartışmalı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İkinci Bulgar Devleti
(1185-1422)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulgaristan'ın
Bulgarları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Edward Luttwak, The Grand Strategy of the Byzantine Empire, Harvard University Press, 2009, s.93
  2. В. Златарски, Известието на Михаил Сирийски за преселението на българите. Том V: Избрани произведения, София 1972, s. 52. ("Suriyeli Mihail’in Bulgarların göçleri hakkındaki notları") (Bulgarca)
  3. http://www.lingfil.uu.se/afro/turkiskasprak/IP2007/ZimonyiIP.pdf.
  4. Patriarch Nikephoros I of Constantinople, Historia syntomos, breviarium
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.