Kuruluş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Kuruluş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi Alâüddin Paşa'dan Çandarlı Halil Paşa'ya kadar, yani 1320-1453 döneminde, sadaret başlangıç tarihine göre sıralanmış Osmanlı sadrazamları listesi.

Osmanlıların ilk devirlerinde divanda ulema sınıfından gelme yalnız bir vezir vardı. Daha sonra vezir sayısı artınca birinci vezire vezir-i azam denildi. I. Murad devrinde Çandarlı Ali Paşa vezirken Kara Timurtaş Paşa'ya da vezirlik verilince Ali Paşa'ya birinci vezir yani vezir-i azam denilmişti.[1]

Liste

# Sadrazam Geldiği tarih Gittiği tarih Görev süresi Dönem padişahı Kaynak
1 Alâüddin Paşa 1320 1331 10-11 yıl I. Osman, Orhan [2][3][4][5][not 1]
2 Nizamüddin Ahmed Paşa 1331 1348 16-17 yıl Orhan [6][3]
3 Hacı Paşa 1348 1360 11-12 yıl [6][7]
4 Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa 1360 1364 3-4 yıl Orhan, I. Murad [6][7]
5 Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa 1368 1387 18-19 yıl I. Murad [6][8][9][not 2]
6 Çandarlı Ali Paşa 1387 1406 18-19 yıl I. Murad, I. Bayezid, Süleyman Çelebi [10][8][11]
7 Osmancıklı İmamzâde Halil Paşa 1406 1413 6-7 yıl I. Mehmed [10]
8 Bayezid Paşa 1413 1421 7-8 yıl I. Mehmed, II. Murad [10][12]
9 Çandarlı (1.) İbrahim Paşa 1421 1429 7-8 yıl II. Murad [10][12]
10 Koca Mehmed Nizamüddin Paşa 1429 1438 8-9 yıl [10]
11 Çandarlı Halil Paşa 1438 1453 14-15 yıl II. Murad, II. Mehmed [10][13]

Notlar

 1. Alâüddin Paşa'nın vezir oluşuyla ilgili olarak İsmail Hami Danişmend 1320 yılını, Joseph von Hammer-Purgstall klasik Osmanlı tarihlerine atıfla 1326 ya da 1328 yıllarını, Osmanzâde Ahmed Tâib 1328 yılını vermektedir. Halil İnalcık ise I. Osman'ın son zamanlarında Alâüddin Paşa'nın görev yapmakta olduğunu aktarmaktadır.
 2. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın vezir oluşuyla ilgili olarak İsmail Hami Danişmend 1368, Osmanzâde Ahmed Tâib 1369, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ile Joseph von Hammer-Purgstall 1371 yılını vermektedir.

Kaynakça

 1. Uzunçarşılı 1988, s. 502.
 2. Danişmend 1971, s. 7.
 3. Uzunçarşılı 1988, s. 581.
 4. Çoban 2005, s. 10.
 5. İnalcık, Halil (2010). Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi. s. 24. ISBN 9786055586065.
 6. Danişmend 1971, s. 8.
 7. Uzunçarşılı 1988, s. 582.
 8. Uzunçarşılı 1988, s. 583.
 9. Çoban 2005, s. 11.
 10. Danişmend 1971, s. 9.
 11. Çoban 2005, s. 12.
 12. Uzunçarşılı 1988, s. 584.
 13. Uzunçarşılı 1988, s. 585.
Bibliyografya
 • Çoban, Ahmet (2005), Hadikatü'l Vüzerâ adlı eserin tenkitli transkripsiyonu (Yüksek lisans), Erzurum: Atatürk Üniversitesi
 • Danişmend, İsmail Hami (1971), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 5: Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul: Türkiye Yayınevi
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988), Osmanlı Tarihi, I (5 bas.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.