Kuru burunlu maymunlar

Kuru burunlu maymunlar (Haplorrhini) primatlar (Primates) takımının iki alt takımından birisi. Diğer alt takım nemli burunlu maymunlar (artık kabul görmeyen eski sınıflandırmalarda Tarsiiformes grubu dahilinde önmaymunlardı).

Kuru burunlu maymunlar
Yaşadığı dönem aralığı: 66-0 Ma
Paleosen-Günümüz 
Saimiri sciureus
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Animalia
Şube: Chordata
Sınıf: Mammalia
Takım: Primates
Alt takım: Haplorhini
Pocock, 1918[1]
İnfratakım


kardeş: Strepsirrhini

Özellikleri

İnsangilleri de içine alan kuru burunlu maymunlar grubu, nemli burunlulardan birçok farklılık gösterir. Burundaki Rhinarium bu grupta kurudur. Bu özellik koku alma duyusunun nemli burunlulardan daha kötü olduğunu da gösterir. Göz ile alın boşluğu arasında kemikten duvar bulunur, ve nemli burunlulardan farklı olarak çoğunlukla tek bir yavru doğururlar.

Yayılım

Kuru burunlu maymunlar Amerika'nın ve Afrika'nın (Madagaskar hariç) tropik ve subtropik iklimlerinde, Güney- ve Güneydoğu Asya ve Japonya'da yaşarlar. İnsanların dışında Avrupa'da yaşayan tek primat Cebeli tarık'ta yaygın olan berberi makak'dır (Macaca sylvanus). İnsanlar ise Güney kutpu dışında her kıtada yaşar.

Sınıflandırma

Kuru burunlu maymunlar 3 infra takıma bölünür:

Bazı sınıflandırmalarda yeni- ve eski dünya maymunları Asıl maymunlar (Anthropoidea) adı altında bir gruba koyulur.

Bu diagram akrabalık derecelerini göstermektedir:

Kuru burunlu maymunlar (Haplorrhini)
 │
 ├──Uzun bacaklı makiler (Tarsiiformes)
 │
 └──Asıl maymunlar (Anthropoidea veya Simiiformes)
    ├──Yeni Dünya maymunları veya geniş burunlu maymunlar (Platyrrhini)
    │   ├──Sakigiller (Pitheciidae)
    │   └──N.N.
    │    ├──Örümcek maymunugiller (Atelidae)
    │    └──N.N.
    │      ├──Marmosetgiller (Callitrichidae)
    │      └──N.N.
    │       ├──Gece maymunugiller (Aotidae)
    │       └──Kapuçingiller (Cebidae) 
    │
    └──Eski Dünya maymunları veya dar burunlu maymunlar (Catarrhini)
       ├──Kuyruklu eski dünya maymunları (Cercopithecoidea)
       │  └──Cercopithecidae
       │
       └──İnsanımsılar (Hominoidea)
          ├──Gibongiller (Hylobatidae)
          └──İnsangiller (Hominidae)

Kitaplar

 • Thomas Geissmann: Vergleichende Primatologie. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-43645-6
 1. Şablon:MSW3 Groves
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.