Kurtarıcının Diyaloğu

Kurtarıcının Diyaloğu, Nag Hammadi'de bulunan gnostik metinler arasında keşfedilen Kıptîce yazılmış apokrif bir metindir. Kodeksler arasında 120 -147 sayfaları arasında bulunan bu metin, kurtarıcı olarak tanımlanan İsa'nın öğrencileri Yehuda İskariot, Meryem ve Matta ile karşılıklı soru cevap şeklinde geliştirdiği bir konuşmayı içerir.

Alışılagelmedik karışık bir yapıya sahip olan metinde bazı bölümler sanki yanlış yerlerde konumlandırılmış izlenimi uyandırmaktadırlar. Milattan sonra 1. yüzyılın sonları ila 2. yüzyılın başında yazılmış olduğu tahmin edilen metin, ezoterik bilgilerin sorulduğu bir bölüm ile başlamaktadır. Bunu takiben dünyanın kökeni anlatılır. Bu bölümler zaman zaman diyaloğun arasına girerek, diyaloğun anlatımını bozarlar. Metnin karmaşık ve düzensiz bu yapısı, bilim insanları arasında bu metnin birden fazla farklı metinlerin bir araya getirilerek kompoze edilmiş olduğu düşüncesini takip etmelerine sebep olmuştur.

Çeviriler

  • Stephen Emmel (Hrsg.): Nag Hammadi Codex III,5: The Dialogue of the Savior (= Nag Hammadi Studies 26). Brill, Leiden 1984.
  • James McConkey Robinson (Hrsg.): The Coptic Gnostic Library Vol. III. Brill, Leiden 2000.
  • Hans-Martin Schenke, Hans-Gebhard Bethge, Ursula Ulrike Kaiser (Hrsg.): Nag Hammadi Deutsch. 1. Band: NHC I,1-V,1. de Gruyter, Berlin/ New York 2001, S. 381ff.

Ayrıca bakınız

Literatür

  • Helmut Koester: Ancient Christian Gospels: Their History and Development. SCM Press Ltd, London 1990, S. 174–186.

Dış bağlantılar

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.