Kur'an hâfızı

Hafîz (Arapça: Arapça: الحفيظ), İslâm geleneğinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen kişi.[1]

Hafız kelimesi Arapçada "korumak, ezberlemek" anlamına gelen hıfz (Arapça: حفظ) kökünden türemiş bir sıfattır ve "koruyan, ezberleyen" demektir. İslam inancının temeli olan Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmek, ilk dönemlerden beri önemli bir ayrıcalık sayılmış ve toplumda saygı doğurmuştur.

Kurra hâfız

Hadislere göre İslâm Peygamberi'nin izin verdiği yedi kıraat ve on rivayet üzerine okumayı bilen kişilere denir. Hafızlar arasında sesi en iyi olanlar arasından seçilir ve özel eğitim görürler.

Reis-ül kurra

Reis-ül kurra, icazet almış kurra hâfızı üstatlarına denir. Bunlar kurra hafızlarının eğitimini sürdüren bu konudaki en tecrübeli kişilerdir.

  1. https://islamansiklopedisi.org.tr/hafiz--kuran
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.