Kuledibi

Kuledibi, Galata Kulesi'nin bulunduğu yer ve yakın çevresi.

Kuledibi olarak bilinen yöre, güneyde Voyvoda Caddesi'nin paralelindeki sokaklara, batıda (Bankalar Caddesi'nin yukarı bölümünü oluşturan) Okçu Musa Caddesi'ne, doğuda Yüksek Kaldırım Caddesi'ne, kuzeyde ise Tımarcı Sokağı ile Şahkulu Sokağı'nın kesiştiği açıklığa kadar uzanan, bir başka deyişle sadece kulenin dikili bulunduğu mevki ile sınırlı olmayan ve en kalın çizgileriyle söylenirse, Bankalar Caddesi ile Yüksek Kaldırım arasında kalan, yokuş aşağı bir yelpazeye benzeyen genişçe alanı kapsar.

Yapılar

Galata-Kuledibi havalisine giren bellibaşlı yapılardan bugüne değin kalmış olanlardan, Ceneviz kolonisinin yönetim yeri olan 1316'da kalma Palazzo del Comune adlı bina (Ceneviz Sarayı), Kart Çınar Sokağı'ndaki Sankt Georg Kilisesi ve Okulu (Avusturya Lisesi binası), Sankt Georg Hastanesi, Galata Kulesi Sokağı'ndaki Saint Pierre Kilisesi, Eski Banka Sokağı'ndaki Saint Pierre Hanı, Şair Eşref Sokağı'ndaki 18. yy'ın sonlarında İtalyan Levantenlerince yaptırılan Neve Şalom Sinagogu, Terziler Sinagogu (Kart Çınar Sokağı), Şehsuvar Bey Mescidi, Çeşme Sokağı Çeşmesi, 19. yy'dan kalma eski İngiliz Bahriye Hastanesi ve İngiliz Başkonsolosluğu binalarında bulunan Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski Beyoğlu Belediye Hastanesi) sayılabilir.

Kuledibi ve civarındaki Büyük Hendek, Küçük Hendek, Lüleci Hendek gibi sokakların adları da, Galata surlarının kuzey hendeklerinden kalmadır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.