Kuf

Kuf (ק) harfi İbrani alfabesinin 19. harfi olup ebced hesabındaki değeri 100'dür. Karşılıkları, Arap alfabesinde Kaf, Latin alfabesinde K ve Q, ve Yunan alfabesinde Kopa'dır.

Modern İbranicede Kaf ve Kuf harflerinin telaffuzu açısından bugün bir fark görülmezken Irak Yahudileri "Q", Temaniler ise "G" olarak telaffuz ederler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.