Kourete

Kureta, Yunan mitolojisine göre Zeus'un annesi Giritli ana tanrıça Rhea'nın rahipleridir. Zeus efsanesinde rol oynayan bu cinlerin toprağın oğulları oldukları da söylenir.[1] Rhea Zeus'u Girit'teki Lyktos mağarasında doğurur. Babası Kronos çocuğu bulup diğer çocukları gibi yutmasın diye burada saklar. Ağlamalarını Kronos'un duymaması için Kuretalara çocuğun çevresinde, kılıçlarını tunç kalkanlarına vurarak dans etmelerini emreder. Mitolojiye göre Kuretalar iki ya da dokuz kişidir. Sonradan Kureta rahipleri Ana Tanrıça kybele kültüne bağlanmışlar. Daktyl ve Korybant rahipleriyle birlikte Kybele ayinlerinde kaval, davul ve tef müziği eşliğinde çığlık atarak ve kılıçlarını tunç kalkanlarına vurarak dans etmişler, böylece trans haline girerek tanrıya karışmayı sağlamışlar.[1]

  1. A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü (Remzi Kitabevi, İstanbul 1972), s. 196.
Koureteler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.