Kosova'nın belediyeleri

Kosova’nın idari yapılanması, günümüzde idari durumu tek yapılı olmayan Kosova için birkaç düzlem belirtir.

Kosova’nın belediyeleri, ülkedeki illerin içinde yer alırlar ve alt idari bölümü oluştururlar. Yürürlükte olan belediye yapıları Kosova Cumhuriyeti idari bölümleridir.

Bu düzlemlerden ilki, Şubat 2008 itibarıyla tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti’nin idari yapılanmasıdır. Bir diğeri, NATO’nun bölgedeki yönetiminin (UNMIK) kabul ettiği yapılanmadır. Üçüncü idari yapılanma, Kosova üzerinde hâlen hak iddia edip kendi toprakları içinde kabul eden Sırbistan Cumhuriyeti’nin idari yapılanmasıdır.

Kosova Cumhuriyeti İdari Bölümleri

Kosova Cumhuriyeti ve UNMIK İdaresi

1998-1999 Kosova Savaşı sonrasında Kosova’da kurulan uluslararası idare olan UNMIK, eski Kosova-Metohiya Özerk Bölgesi için oluşturulan idari sınırları temel alarak, ekleme niteliğindeki birkaç değişiklik ile yeni idari sınırları belirlemiştir. UNMIK’in idari yapılanması ile Kosova Cumhuriyeti’nin idari yapılanması sınır açısından birbiriyle örtüşmektedir.

Belediye Merkezleri

Kosova Cumhuriyeti idari haritası

Yeni Belediyeler

Kosova-Metohiya Özerk Bölgesi İdari Bölümleri

Sırbistan’ın idari yapılanması içinde Kosova-Metohiya, Sırbistan’a bağlı bir özerk bölgedir. Kosova-Metohiya Özerk Bölgesi’nde 5 il (okrug) bulunur. Bunlar da Kosovski, Pećki, Prizrenski, Kosovskomitrovački ve Kosovskopomoravski illeridir.

Belediye Merkezleri

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.