Korunma durumu

Korunma durumu, biyolojide bir canlı türünün günümüzde ya da gelecekte varlığını sürdürmeye devam etme olasılığının bir göstergesidir. Bu gösterge, türe ait kalan birey sayısı kadar, zaman içindeki nüfus artış ya da azalışları, başarılı üreme oranları, bilinen tehditler gibi çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Korunma durumu

Soyun tükenme riski

Soy tükenmesi

Tükenmiş
Doğal ortamında tükenmiş

Tehdit altında

Kritik tehlikede
Tehlikede
Hassas

Düşük risk

Neredeyse tehdit altında
Asgari endişe

Ayrıca

Yetersiz veri
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
IUCN Kırmızı Listesi

Dünya çapında en çok bilinen korunma durumu listeleme ve derecelendirme sistemi, Dünya Korunma Birliği (The World Conservation Union, IUCN) Kırmızı Liste'sidir. Bunun yanında, Doğa Koruma Örgütü (The Nature Conservancy) tarafından hazırlanan korunma durumu derecelendirme sistemi ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, CITES) gibi daha özelleşmiş liste ve sistemler de bulunmaktadır.

Korunma durumu kategorileri
Tür (değerlendirildi) (yeterli
veri)
Tükenmiş
Doğada tükenmiş
(tehdit
altında)
Çok tehlikede
Tehlikede
Zarar görebilir
Yakın tehdit
Asgari kaygı
Yetersiz veri
Değerlendirilmedi
Korunma durumu kategorilerinin yapılandırılması ve kategoriler (Tehdit Altındaki Türlerin IUCN Kırmızı Listesi'nin 2001 [sürüm 3.1] Kategori ve Kriterleri'ne göre).
Kaynak: The IUCN Red list of Threatened Species 2001 Categories and Criteria (v. 3.1)16 Kasım 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.  sayfasının II. Preamble (II. Giriş)16 Kasım 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.  bölümünde yer alan Figure 1. Structure of the categories (Şekil 1. Kategorilerin yapısı).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.