Kordoleon

Kordoleon,[1] Karşıyaka'da yer alan bir antik kent.

Karşıyaka'nın 1922 yılına kadar azınlıklar tarafından kullanılan adı Kordelio (Cordelio) idi. Kordoleon'un Küçük Yamanlar Tepesinden demiryoluna kadar uzanan bölgede kurulu olduğu sanılmaktadır.[2] Kentin adı “bahçeler arasındaki geçidin yeri” anlamındadır.

Ersin Doğer'e göre, Yamanlar'ın denize bakan kısımlarının alüvyonlu toprakla dolmasıyla MÖ 6000'li yıllardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.[3] Küçük Yamanlar Tepesi, Kordoleon antik kentinin akropolisi olacak konumdadır. Tepe üzerindeki çanak çömlek parçaları buranın değişik dönemlerde yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Günümüze gelen herhangi bir yapı kalıntısı bulunmamaktadır. Ayakta kalan tek yer Küçük Yamanlar Tepesindeki tahrip edilmiş höyüktür.

Kaynakça

  1. Köken, Taylan. "Kordoleon".
  2. Umar, Bilge (2002). AİOLİS. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. s. 11. ISBN 975-10-1714-9.
  3. Doğer, Ersin (1998). Menemen Tarihi. İzmir: Sergi Yayınevi. ISBN 975-372-017-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.