Konya Hukuk Mektebi

Konya Hukuk Mektebi, 1908 ile 1919 tarihleri arasında Konya'da faaliyet gösteren Hukuk mektebidir.

Konya Hukuk Mektebi
Etkinlik 1 Mart 1908–15 Mart 1919
Tür Hukuk Mektebi
Bağlılık İstanbul Darülfünun
Konum Konya, Osmanlı İmparatorluğu

Tarihçe

1907 yılından önce sadece İstanbul'da bir hukuk mektebi vardı. Bu mektebin ihtiyaca kâfi gelmemesi ve müstantık (sorgu hakimi) ve hakim yetiştirilmesi için Selanik, Bağdat, Beyrut ve Konya'da birer hukuk mektebi açılması hususunda 10 Eylül 1907 tarihinde bu dört vilayete tezkire gönderilmişti. Bunun üzerine Konya'da Mevlana dergahı yakınındaki Sedirler mahallesinde, bugün Koyunoğlu müzesinin civarına düşen ve Çelebi Konağı diye bilinen büyük bir konak tahsis edilmişti. Mektebin açılış (küşat) merasimi Konya vilayet erkanının da huzuruyla 1 Mart 1908 cumartesi günü yapılmıştır. Mektebin ilk müdürlüğüne Meclis-i Maarif üyesi Emrullah Efendi getirilmiştir. Mecelle ve usul-i fıkh muallimi Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi, Fıkıh ve ahkâm-ı evkâf muallimi Sivaslı Ali Kemali Efendi, Hukuk-u ferâiz muallimi Şeyhzâde Ahmed Ziyâ Efendi, Mecelle muallimi Mehmed Vehbi (Çelik) Efendi öğretim kadrosundan bazı kişilerdir. Mektep 12 Ekim 1909 tarihinde Sanayi Mektebi (daha sonra Erkek Sanat Enstitüsü) binasına nakledilmiştir. Mektepten Konya'da bulunduğu onbir yıl zarfında 134 öğrenci mezun olmuştur. Selanik ve Beyrut'un düşman tarafından işgal edilmesiyle bu iki vilâyetteki hukuk mekteplerinin talebe ve muallimlerinden bir kısmı Konya Hukuk Mektebi'ne, diğer bir kısmı da İstanbul Hukuk Mektebi'ne nakledilmiştir. Mektep, I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi ardından yaşanan sıkıntıların arasında 15 Mart 1919 tarihinde kapatılmıştır.[1][2]

Mektep Müdürleri

Ayrıca bakınız

Önemli mezunlar

Kaynakça

  1. Dr. Ekrem Buğra Ekinci. "Konya Hukuk Mektebi ve Osmanlılarda Hukuk Öğrenimi" (PDF). 26 Ekim 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2014.
  2. Mehmet Ali Uz. "Osmanlı Döneminde Hukuk Mekteplerinin Açılması ve Konya Mekteb-i Hukuk". 27 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.