Konum

Coğrafi konum bir yapı ve etmenin bulunduğu yerin paralel, meridyen gibi ölçü birimleri ile gösterilmesi ve yerinin belirlenmesidir. Herhangi bir noktanın Dünya üzerinde kapladığı alan olarak da tanımlanır. Özel ve matematik konum olarak ikiye ayrılır.

Özel konum

Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara, komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.

Özel konum ülkelerin; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını, turizm faaliyetlerini, ulaşım imkânını, ekonomik faaliyetlerini etkiler.

Matematik konum

Bir yerin enlem ve boylamlara (meridyen ve paralellere) göre Dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile, Ekvator'a (en büyük paralel) ve Greenwich'e (başlangıç meridyenine) göre konumudur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.