Kontrpuan

Birbirlerine armonik açıdan bağlı ancak ritim ve gelişimi bağımsız olan seslerin ilişkisi.[1]

En temel

  1. Unison : Bir notaya karşılık olarak bir nota yazılır.
  2. 2'li : Bir notaya karşılık olarak iki nota yazılır.
  3. 4'lü : Bir notaya karşılık olarak dört nota yazılır.
  4. Senkop : Vurgu değişimi temel alınarak yazılır.
  5. Karma - Çiçekli - Süsleme : Sınırlandırmalar yoktur. Bir noktaya karşılık olarak yazılan nota sayısında özgün davranılır.

Füg

Füg, (İngilizce Fugue) (Latince Fuga) bir kontrpuan türüdür ve çoksesli müzikte kullanılan formlardan biridir. Bu yazım tekniğinde ilk önce tema belirtir ve aynı tema eser içinde farklı tonlarda, farklı anahtarlarda tekrarlanır. Yani tema transpoze yöntemiyle tekrarlanır. Kontrpuantik eserler konusunda ustalaşmıs olan Bach, füg yazımı konusunda da önemli eserler vermiştir.

Bibliyografya

  1. https://web.archive.org/web/20160401090324/https://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/sobed/article/viewfile/98/64
  2. http://www.academia.edu/1740839/Egitim_fakultesi_yaz_okulu_dersleri‎
  1. http://milliyetsanat.com/haberler/sanat-terimi/kontrpuan/418
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.