Konstantinos Manasses

Konstantin Manasses (Modern Yunanca: Κωνσταντῖνος Μανασσῆς; c. 1130 - c. 1187), 12. yüzyılda I. Manuil (1143-1180 arası hükümdar) döneminde görev yapmış Bizans Vakanüvisi.[1]

Manasses Vakainamesi'nden ilk minyatür: Çar İvan Aleksandr ve İsa Mesih'in yanında yazar (sağ).

Dünyanın yaratılışından III. Nikiforos'in (1081) iktidarının sonuna kadar olayları anlatan vakainamenin yazarıdır, eser Aleksios'un ağabeyi olan Manuil'in, Nikiforos'un kızının torununun nişanlısı İrini Komnini tarafından desteklenmiştir. 7000 mısradan oluşur. Eser, büyük bir ilgi görmüş ve serbest yazı çevirisi ortaya çıkmış, ayrıca 14. yüzyılda Bulgarca ve Slav dillerine çevrilmiş ve büyük ilgi devam etmiştir.

1969 yılında, Bulgaristan, hatırasına, Vakainamesi'nin önemli sahnelerinin gösteren iki seri pul bastırmıştır.

Makarios Krisosefalus'un gül-bahçesi (14. yüzyıl) adlı eserin günümüze ulaşmış parçalarından bilinen Aristander ve Callithea aşkı isimli bir şiir de yazmıştır. Manasses ayrıca Oppianos'un kısa bir biyografisini yazmıştır.

Vakainame Edisyonu

  • Bekker, Bonn 1837; the Bulgarian translation, Cronica lui Constantin Manasses, by Ioan Bogdan and I. Bianu, Bucarest, 1922.

Kaynakça

  1.  Chisholm, Hugh, (Ed.) (1911). "Manasses, Constantine". Encyclopædia Britannica (11. bas.). Cambridge University Press.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.