Konstantinopolis Kuşatması (1397-1402)

Konstantinopolis Kuşatması, 1397-1402 yıllarında Osmanlı Devleti'nin Konstantinopolis'e karşı gerçekleştirdiği muhasara.

Konstantinopolis Kuşatması
Bizans-Osmanlı savaşları
Tarih1397-1402
Bölge
Sonuç Bizans zaferi
Taraflar
 Osmanlı İmparatorluğu  Bizans İmparatorluğu
 Fransa
 Venedik
Komutanlar ve liderler
I. Bayezid II. Manuil

Öncesi

Osmanlıların 1394-1396 yıllarındaki ikinci kuşatması sırasında Bizans Avrupalı devletlerden yardım istemiş, bu durum Macaristan öncülüğündeki Haçlı kuvvetlerinin Osmanlı üzerine sefer düzenlemesine neden olmuş ve Niğbolu Muharebesi yaşanmıştı. Osmanlılar Haçlı kuvvetlerini mağlup ettikten hemen sonra Konstantinopolis'e dönüp şehri yeniden kuşatmaya aldılar.

Kuşatma

1397 yılı başlarında şehrin kuşatılması başladığında yeniden Avrupa devletlerinden yardım isteyen Bizans'ın çağrısı karşılık bulmuş; Fransa 600 şövalye ve para, yardımında bulunmuş, Venedik ise sekiz gemi göndermiştir. Bu yardımlar yeterli gelmediğinden Osmanlıların daha öncesinde de öne sürdükleri başkentte Türkler için bir mahalle oluşturularak cami inşa edilmesini ve şehirdeki Türklerin davalarına kadıların bakmasını içeren şartlar Bizans tarafından kabul edilmiş ayrıca Bizans'ın her yıl on bin düka altın vergi vermesi kararlaştırılmıştır. Bu şartlar üzerine anlaşılmasına rağmen Bizans'ın başkent çevresindeki bazı topraklara saldırması kuşatmanın 1402'ye dek sürmesine yol açmıştır.

Kaynakça

  • Merçil, Erdoğan. (2007). "Türkler ve İstanbul (Fethe Kadar)", 550. Yılında Fetih ve İstanbul: Bildiriler (İstanbul, 14-15 Haziran 2003), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. s. 63-77, ISBN 9789751619624
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.