Konotasyon

Konotasyon[1] veya konnotasyon,[2] bir kelimenin birincil ve edebî anlamlarının yanı sıra insanda uyandırdığı duygu ve düşüncelerdir.[3] Genellikle olumsuz veya olumlu konotasyona sahip olmak şeklinde kullanılır. Mesela Türkçede "şişko" kelimesi olumsuz bir konotasyona sahip ve bazı durumlarda hakaret kabul edilebilirken aynı anlamdaki "kilolu" kelimesi daha nötrdür. Benzer şekilde "tombul" kelimesi de sevimlilik duygusu uyandırır ve daha olumlu bir konotasyona sahiptir.

Konotasyon kavramı sıklıkla denotasyon ile karşılaştırmalı olarak kullanılır. Denotasyon, bir kelimenin birincil anlamını temsil ederken konotasyon, bahsi geçen kelimenin diğer karakteristikleri ile ilgili bilgi verir. Mesela anne kelimesinin asıl anlamı ve denotasyonu "çocuk sahibi kadın"dır. Aynı kelimenin konotasyonları ise "sevgi" ve "koruma" gibi kavramlardır.[3]

Etimoloji

Konotasyon kelimesi Latince Latince: connotare (ilaveten işaretlemek) kelimesinden gelir.[3]

Kaynakça

  1. Seminer Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, 1995. sf 110
  2. Terim sorunları ve Terim Yapma Yolları Hamza Zülfikâr. Türk Dil Kurumu. 1991. sf 21
  3. "connotation." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.