Kom

Kom, Doğu Anadolu'da yüksek alanlarda yapılan hayvancılık işlevi için kurulmuş geçici bir yerleşme şeklidir. Komlarda genellikle taştan yapılmış basit evler ile bunların kenar ve çevresinde ağıllar yer alır. Genellikle dağınık yerleşme düzeni gösteren komlar, dağların yüksek kesimlerindeki otlaklarda yer alır.

Komlarda; çoğunlukla hayvancılık yapılır, az da olsa ziraat yapılabilir. Köm de denilen bu alanlar köy dışında küçükbaş hayvanları (koyun) barındırmak için bir kaç ağıl, ve çoban kulübesi barındırır. Mesken sayısı sınırlı olmak şartıyla, köyden ayrılan fakat köye bağlı kalmaya devam eden komlar mahalle gibidir. Yılın belli dönemi kullanılan komlar yayla gibi geçici yerleşmelerdir. Komlar adını genellikle kurucularından alır, komlarda aynı soydan insanlar yaşar[1].

Türkiye'de 3200 adet kom bulunmaktadır. En yaygın olduğu alan Yukarı Murat-Van Bölümünde bulunur.

Kaynakça

  1. KODAY, Yrd.Doç.Dr. Saliha (1999). "Hınıs İlçesi'nde kom yerleşmeleri üzerine bir araştırma". Türk Coğrafya Dergisi. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tcd/article/view/1074000323/1074000315. Erişim tarihi: 03 Aralık 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.