Kolofon

Kolofon aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Kolofon, antik Yunan kenti.
  • Kolofon, matbaa ile ilgili terim.
  • The Colophon, A Book Collectors' Quarterly, ilk baskısı 1929 yılında yapılan kitap.
  • Colophon, bir böcek türü.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.