Kolektif tarım

Kolektif tarım ya da toplu tarım, çok sayıda çiftçinin gelirlerini bir arada tuttuğu tarımsal üretim biçimidir. Tarım kooperatiflerinin üyeleri de üretim sürecine katılmaktadır. Tarımsal alanların dağıtım biçimi tarih boyunca ülkeden ülkeye farklılık göstermiş; Sovyetler Birliği, Doğu Bloku ülkeleri, Çin ve Vietnam'da devlet ve kooperatifler tarafından yönetilen farklı sistemler uygulanmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.