Koenzim A

Koenzim A (CoA, CoASH veya HSCoA) bir çeşit koenzimdir. Özellikle yağ asidi metabolizmasında yağ asitlerinin sentez ve oksidasyonunda ve sitrik asit döngüsündeki piruvat oksidasyonundaki rolüyle bilinir. Tüm genomlar Koenzim A'yı substrat olarak kullanan enzimleri kodlayabilirler ve hücresel enzimlerin yaklaşık %4'ü Koenzim A yı (veya asetil-CoA gibi bir tioester türevini) substrat olarak kullanırlar.[1] Yapısı sistamin, pantotenat ve adenozin trifosfat'dan oluşmuştur.

Bibliyografi

Kaynakça

  1. Matthew Daugherty, Boris Polanuyer, Michael Farrell, Michael Scholle, Athanasios Lykidis, Valérie de Crécy-Lagard and Andrei Osterman (2002). "Complete Reconstitution of the Human Coenzyme A Biosynthetic Pathway via Comparative Genomics". The Journal of Biological Chemistry. Cilt 277. ss. 21431-21439. doi:10.1074/jbc.M201708200. PMID 11923312.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.