Kod napolyon

Napolyon Kanunları (Fransızca: Code Napoléon; Code civil des Français) - Napolyon Bonaparte'nin hazırlattığı medeni kanun metnidir. Onun isteğiyle Fransa'da hazırlanmış ve 1804yılında yürürlüğe girmiştir.

Metin hazırlanırken önceki iki hukuk sistemlerinden etkilenilmiştir. Birisi Roma Hukuku, diğeri İslâm Hukuku(Fıkıh)dur.[1] Roma Hukukunda I. Justinianos'un hazırlattığı Corpus iuris civilis metin külliyâtından ve Fıkıh'da ise Mısır'ı işgal ettiği zamanda bölge de yaygın olan Şafi Mezhebi ve özellikle metin olarak İmam Mâlik'in Muvatta adlı kitabından etkilenmiştir. Kendisinden sonra da birçok hukuk sistemini etkilemiş bir metindir.

Kaynakça

  1. Mukayese-i Kavânîn-i Medeniyye (Medenî Kanunlar Karşılaştırması Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye ve Kod Napolyon) AÜHFD, 61 (2) 2012: 809-818
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.