Koca Musa Paşa

Koca Musa Paşa (o. 22 Ocak 1647, Eğriboz) Osmanlı devlet adamı ve denizcisidir. Sultan İbrahim saltanatında kaptan-ı derya görevi yapmıştır. Silahtarlık, kubbealtı vezirliği, sedaret kaymakamlığı ve eyalet valiliği görevleri de verilmiştir.

Hayatı

Girit Resmo'da (Rethymno) Koca Musa Paşa Camii

Bosna asıllıdır.[1] Enderun'da eğitim yaptı. Silahdarlık görevi ile verildi. 1633'de Mısır valisi oldu. 1634'te İstanbul'a dönerek kubbe veziri oldu. 1635'te sadrazam Tabanıyassı Mehmet Paşa İran seraskeri iken İstanbul'da sedaret kaymakamlığı yaptı. 1636'da Budin valiliğine getirildi. 1638'de yine İstanbul'da sedaret kaymakamlığı yaptı. 1640'ta ikinci kez Budin valisi tayin edildi. 1644'te Silistre valiliğine getirildi.[1]

1645'te İstanbul'da kubbe vezirliği yapmakta iken açılan Girit seferinde serdarlığa getirilen kaptan-ı derya Silahdar Yusuf Paşa yanında bu sefere katıldı. Resmo'nun fethinden sonra bu şehirdeki San Sava Kilisesi'ni camiye çevirtip "Koca Musa Paşa Camii" adı verildi.

1645'te kaptan-ı derya görevine getirildi. 1646'da Girit serdarlığına tayin edilen Sultanzade Mehmed Paşa'yı donanma ile Girit'e götürdü. Eğriboz adası açıklarında bir Venedik filosu ile yaptığı bir deniz savaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Üsküdar'a getirilip defnedildi.

Sicill-i Osmani'de şöyle değerlendirilmektedir:[2]

Dinsar, edepli, etine dolgun olup hayır eserleri vardır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Yayın Kurulu, "Musa Paşa (Kara)" (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2 s.261, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-08-0071-01
  2. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.521-522

Dış bağlantılar

  • Danışmend, İsmail Hami, (2011), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 6 Cilt, C.3 s.372, 394, 398, 401, 551, İstanbul:Doğu Kütüphanesi, ISBN 9789944397681
  • Yayın Kurulu, "Musa Paşa (Koca)" (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2 s.261, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-08-0071-01.
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.521-522
Önce gelen:
Ebubekir Paşa
Kaptan-ı Derya
1645 - 1646
Sonra gelen:
Kara Musa Paşa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.