Koca Balkan Dağları

Koca Balkan Dağları, Bulgaristan'ı kuzeybatıdan doğuya, ortasından bölen, 600 kilometre civarında bir dağdır. En yüksek yeri Botev'dir (2.376 m). Bulgarca, Стара Планина (Stara Planina) adına sahiptir. Ünlü Şipka Geçidi ve savaşlarının yapıldığı dağdır.

Koca Balkan Dağları
Dağda bulunan bir şelale
İskar Nehri ve İskar Vadisi

Balkan Sıradağları (Kısaca Balkan), adı Bulgarca ve Sırpça "Stara Planina" olup, Güney Avrupa'da bulunan kıvrımlı sıradağdır, asıl tarak kısmı bugünkü Bulgaristan'dadır. Sıradağa göre Balkan Yarımadası olarak adlandırılır.

Dağın kapladığı bölgede doğa parkı olarak dört millî park kurulmuştur. Bunlar; Sinite Kamani, Balgarka , Wratschanski Balkan ve Stranina Planina'dır. Ayrıca bitkiler ve canlıların (flora ve faunanın) korunabilmesi için birçok doğal alan bulunmaktadır.

Antik çağlarda Balkan Dağları Hemus, Bulgarca, "XeMyc" , Yunanca "Aimoç" ; Trakyaca : "Haimos" ve Latincede "Haemus" olarak adlandırılmıştır.

Osmanlı Türkleri 14. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında bölgeyi adım adım ele geçirmiş ve 19. yüzyıl sonuna dek hüküm sürmüştür.

Balkan kelimesi buna uygun olarak Türkçeden gelmektedir ve çok ağaçlı, çalı çırpılı veya çok ormanlı dağlar anlamını taşımaktadır.

Bununla birlikte Türkmenistan'da, Büyük Balkan (Uly Balkan) olarak adlandırılmış bir sıradağ zinciri olup başkenti Balkanabat olan bir bölge (provins) de bulunmaktadır.

Coğrafya

Konum ve Bölümler

Balkan sıradağları 600 kilometre uzunluğunda olup, Balkan Yarımadası'nın kuzey kenarında doğu-batı yönünde aşağı Tuna nehrinin düzlemlerine doğru ilerlemektedir. Sıradağ Trakya arazisinin doğal kuzey sınırını teşkil etmektedir. Yuvarlatılmış dağlık görünümü ile bu sıradağ güneye doğru dik olarak alçalır ve birçok geçitlere sahiptir, bu geçitlerden en önemli olanları Şipka Geçiti ile Devlet (Republik) Geçiti'dir . Ayrıca birçok yarma vadiler tarafından kesilir, bu vadilerden en kayda değer olanı Iskar Vadisi'dir. En yüksek tepesi 2376 metredir.

Dağlık alan batıdan doğuya doğru üç bölüme ayrılır: Batı Balkan, Orta Balkan (Yüksek Balkan) ve Doğu Balkan (Küçük Balkan). Benzer şekilde kuzeyden güneye doğruda üç bölüme ayrılır: Ön Balkan (Pred-Balkan), Asıl Tarak (Sırt) ve Alt-Balkan (Pod-Balkan). Batıda 2169 metreye kadar yükselen Batı Balkan Sırbistan ile Bulgaristan arasındaki doğal sınırı oluşturur. Orta Balkanların batı sınırı Iskar Yarması veya Arabakonak Geçiti ile işaretlenmiştir, ve Doğu (Küçük) Wratnik Geçiti'nde başlar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.