Koca Abdi Paşa

Koca Abdi Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Paşazâde Ali Paşa'nın oğludur. 1774'te Anadolu valisi oldu. 1776'da Kütahya ahalisinin şikayetleri üzerine Diyarbekir valiliğine nakledildi ve yerine Aydın muhassılı Hazinedar Ali Paşa Anadolu valisi atandı.[1] 1781'de tekrar Anadolu Eyaleti'ne vali olarak atandı ve Kasım 1783'te ayrıldı. İkinci valiliğinde mütesellimliğini Germiyanzâde Hacı Yusuf Ağa yapmıştır.

Değerlendirme

Hüsn-ü hat ile uğraşırdı. Kendisinin yapmış olduğu bir tuğra Kütahyalı Yarımzâde Ahmet Bey'de saklıdır. Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde bir konağı bulunmaktadır.[2] Zalim ve gaddar kişiliğiyle bilinmekteydi.[3]

Kaynakça

  1. Ahmed Cevdet Paşa, Târih-i Cevdet
  2. Mahkeme-i Şer'iyye sicilleri
  3. Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 169
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.