Koçkor Vadisi

Koçkor Vadisi, Kırgızistan’da Narın vilayetine bağlı, Issık Gölü’ne yakın, kendisi ile aynı adı taşıyan Koçkor İlçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Burası deniz seviyesinden 1900 - 2200 metre arasında değişen yükseklikte ve uzunluğu yaklaşık 80 km, genişliği ise 20 km civarında olan, kuzey ve kuzey-batıdan Kırgız Ala dağları, güneyden Cumgal ve doğudan Teskey Ala dağları ile çevrelenmiş bir ovadır. Batısında Celal-Abad İli ve Fergana vadisi ile sınırdır.

Bir kurgan

Bu yöre, başta Çuy nehri olmak üzere, irili ufaklı çok sayıda akarsuyun oluştuğu ve geçtiği yerdir. Coğrafi konumu bakımından bölge, eski zamanlardan beri yerleşime elverişli olup, 6. - 10. yüzyıllar arasındaki döneme ait eski Türk kurganları, taş heykeller (balbal) ile çeşitli diğer anıtlar bulunmuştur. 1998 yılında arkeolog Kubatbek S. Tabaldiev ve ekibi tarafından Koçkor ovasındaki Kök-Say bölgesinde runik yazılı Koçkor Yazıtları bulunmuştur[1].

Notlar

  1. Tabaldiev K.S., Soltobaev O.A. Runic inscription in Kochkor valley. Journal "Мээрим" (Bishkek), 1998, No 2, p. 36-37.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.