Kloroetan

Kloroetan, eski adıyla etil klorür etil grubuna bir adet klor atomu bağlanmasıyla oluşan bir organoklorür bileşiğidir. Renksiz yanıcı bir gazdır, soğutulmuş sıvı olarak taşınır. CH3CH2Cl formülüne sahiptir. Bir benzin katkı maddesi olan Tetraetilkurşunun üretiminde etil grubu kaynağı olarak kullanılır. Etilene HCl katılması ile üretilir.

Kloroetan
Tanımlayıcılar
Kısaltmalar EtCl, UN 1037
CAS numarası 75-00-3
SMILES
Özellikler
Kimyasal formül C2H5Cl
Molekül kütlesi 64,51 g mol−1
Görünüm renksiz gaz
Yoğunluk 0,921 (0-4°C, sıvı)
Erime noktası

-138,7°C

Kaynama noktası

12,27°C

Tehlikeler
Ana tehlikeler yanıcı
NFPA 704
4
2
2
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)
Bilgi kutusu kaynakları

Kullanım alanları

Etil klorür, ucuz bir etilleme ajanıdır. Diğer organoklorür bileşikleri gibi bir zamanlar soğutucu, anestezik, aerosol gazı olarak kullanılmıştır. Deriyle temasında yarattığı serinlik hissiyatından dolayı lokal anestezik olarak kullanılır. Sıvı etil klorürün düşük kaynama noktasına sahip olması nedeniyle deride birden gaz hâle geçer ve serinlik hissi verir. Suyun donma noktasından hayli yüksek bir kaynama noktası olduğundan soğuk yanığına sebep olmaz.

Güvenlik

Etil klorür, diğer klorlu hidrokarbonlar gibi merkezî sinir sistemini etkiler. %3 ile 5 arası konsantrasyonlarda kurbanlar sarhoşluk benzeri semptomlar gösterirken %15'ten yüksek konsantrasyonlarda etil klorür solumak ölüme sebep olabilir. İnsanlarda kanserojen olarak kabul edilmemektedir.

etil klorürün uyuşturucu olarak kullanımı

Etil klorürün solunması uyuşturucu etki yaratmaktadır. Etil klorür, çoğunlukla eşcinsel erkekler tarafından, cinsel aktivite sırasında inhalant olarak kullanılır. Brezilya'da karnavallarda illegal olmasına rağmen çekilen geleneksel bir uyuşturucudur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.