Klamidya (hastalık)

Klamidya, filum Chlamydiae türü bakterilerin neden olduğu bir hastalık. Klamidya cinsi 3 tür içermektedir: Chlamydia trachomatis, Chlamydia muridarum, ve Chlamydia suis.

Klamidya (hastalık)
C. trachomatis
Uzmanlık Enfeksiyon hastalıkları 

Hayvan (insan dahil), böcek ya da protoza hücrelerinde yaşayan birçok başka Chlamydiae türleri bulunmaktadır. Bu türlerden ikisi insanlarda akciğer infeksiyonuna neden olabilir Chlamydophila pneumoniae ve Chlamydophila psittaci. Bu iki tür de daha önce Chlamydia cinsine ait idiler.

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis insan göz ve genital organlarında infeksiyona neden olan sık görülen bir patojendir. Chlamydia trachomatis sâdece insan hücreleri içinde yaşayabilir ve en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biridir—her sene ABD'de yaklaşık 4 milyon klamidya vakası görülür. Klamidya semptomları her infekte olan kişide görülmeyebilir. Klamidya taşıyan erkeklerin yaklaşık yarısı ve kadınların dörtte üçü belirti vermez ve infekte olduklarını bilmezler. Ciddi sorunlara yol açabilir ancak zamanında teşhis edilirse antibiyotiklerle kolayca tedâvi edilebilir. Aynı şekilde, gözde klamidya infeksiyonu dünyada en sık görülen "engellenebilir" körlüğün nedenidir. Körlük, trahom (klamidya konjonktiviti) komplikasyonu sonucu oluşur. fs.html.

Klamidya Trachomatis'in neden olduğu hastalıklar

Korunma

Klamidya çok sık bulunduğundan ve belirti (semptom) vermediğinden, güvenli seks uygulayarak, tek eşli yaşamak, tek havlu kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı tedbir almak özellikle önemlidir.

Tedavisi

Klamidya trachomatis enfeksiyonu, antibiyotik kullanımı yoluyla tedavi edilebilir.

Dış bağlantılar

Sınıflandırma
Dış kaynaklar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.