Kiralite (fizik)

Ayna örtüşmezliği bir cismin aynadaki yansımasıyla birebir aynı olmaması durumudur. Fizikteki temel parçacıkların spinleri bu duruma örnek teşkil ederler ve bu spinler bu parçacığın sağ elli veya sol elli olarak tanımlanmasına olanak sağlarlar. Eksenlerin eksi dönüşümü (parity) sağ elli ve sol elli parçacıklar arasında dönüşüme olanak sağlar. Dirac fermiyonlarının eksi dönüşümü altında değişmemesine ayna örtüşmezliği korunumu denir.

Chien-Shiung Wu tarafından 1957'de incelenen kobalt-60 çekirdeğinin zayıf bozunumu, eksenlerin eksi dönüşümünün genel bir korunum yasasına denk gelmediğini göstermiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.