Kiştey

Kiştey - Türk ve Altay mitolojisinde baştan çıkarıcı, ayartıcı Tanrıça. Ülgen'e kurban sunmak için göğe çıkarken kamı yolundan alıkoymaya çalışan kötü melek/ruh. Sekiz gözü vardır. Siyah bir tilkiye dönüşebilir. İnsanları zina yapmaya, evlilik dışı ilişkiler kurmaya iter. "Sekiz Gözlü" olarak nitelenir. Bazı Türk boylarında Erlik'in iki kızından biri olduğuna inanılır (Diğeri Erke'dir).

Etimoloji

(Kiş) kökünden türemiştir. Kişi ve kişnemek sözcükleriyle aynı köke sahiptir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/5/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.