Khliara

Khliara, (helen dilinde “ılık” demektir), Manisa iline bağlı Kırkağaç ilçesinin atası olan ama tam onun yerinde bulunmayan ilkçağ ve ortaçağ kentinin adı.Khlıara'nın tarihi hakkındaki bilgilerin kesin olmamakla beraber Kırkağaç ovasının ortasında höyük konumunda olduğu bilinmektedir.

Tarihçe

Bugünkü Kırkağaç’ın bulunduğu yerde olduğu sanılan Khlıara ile ilgili bilgilerimiz yetersizdir.Bu isim Hellen dilinde ılık anlamına gelirse de Prof. B.Umar, bunun Anadolu kökenli kula-ura’dan türetildiğini belirtir.Khlıara’nın tarihi karanlık olmasına karşılık Kırkağaç ovasının ortasında höyük konumunda olduğu bilinmektedir. Buradaki yapı taşları çevredeki yeni yapılanmalarda kullanılmak için söküldüğünden günümüze hiçbir kalıntı gelmemiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.