Kevser Suresi

Kevser Suresi (Arapça: سورة الكوثر) Kur'an'ın 108. suresi.[1] Sure 3 ayetten oluşur.[2]

Kevser Suresi
سورة الكوثر
Sınıfı Mekkî
Başka isimleri Nahr Suresi
Sayısal bilgiler
Sure numarası 108
Âyet sayısı 3
Kelime sayısı 10
Harf sayısı 42

Kur’andaki en kısa surelerden biridir. İlk ayetinde; Kevser'den bahsedildiği için bu isim verilmiştir. Diğer bir ismi de "Nahr (kurban kesmek) Suresi"dir.

Surenin indiriliş sebebi üzerine üç rivayet bulunmaktadır:[3]

  • Âs bin Vâil'in Mekkeli paganlara Muhammed’den "ebter" (nesli kesik) diye bahsetmesi
  • Kureyşlilerin, Ka'b bin Eşref'e kendilerinin daha üstün olduklarını söyleyerek Muhammed’i Ebter diye nitelemeleri
  • Muhammed’in erkek çocuğunun ölümü üzerine muhaliflerinin O’nun soyunun kesildiğini söylemeleri

Bu sure, "Duha" ve "İnşirah" sureleri gibi peygamber Muhammed'e has, onunla ilgili olan bir suredir. Kevser Suresi'nde Allah, Mekkeli muhaliflerin hakaret ifade eden konuşmalarına karşı Muhammed’e Kevser’i verdiğini söyleyerek, buna karşılık dua ederek ve kurban keserek teşekkür etmesini istemektedir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. https://islamansiklopedisi.org.tr/kevser-suresi
  2. https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/kevser-suresi
  3. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2002, Cilt 25, Sayfa 345
Önce nüzûl eden sure:
Ma'un Suresi
Kevser Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Kafirun Suresi
Mushaf sırasına göre sureler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.