Kerbiyye


İSLÂM MEZHEPLERİ

Kerb’îyye; Muhammed bin el-Hânifîyye'nin ölmediğine, fakat Medine'nin batısındaki Radva Dağı'nda yaşamakta olduğuna, yanında bulunan bir aslan ve bir de kaplan tarafından korunmakta olduğuna, ve yiyeceğinin sabah akşam kendisine ulaştırılmakta olduğuna inanılan Ebû Kerb’ed-Darîr ve ona tâbi olanların oluşturduğu Keysân’îyye'nin kollarından ve Ghulat-i Şîʿa'dan olan bir fırka.[1]

Mehdi inancı

İ'tikatları arasında Muhammed bin Hânifîyye'nin Allah'ın takdir ettiği bir zamanda Mehdi olarak ortaya çıkacağı ve yeryüzünde hakimiyetini kuracağı beklentisi de yer alır. Bu düşünce Küseyyir ve Seyyîd el-Himayrî isimli şairlerin şiirlerinde işlenmiştir.[2]

Müntesipleri

Muhammed bin el-Hânifîyye'nin ilâh olduğunu öne süren ibaha inancına sahip olan Hamza bin Umâre el-Berberî ve taraftarları da bu fırkadan sayılırlar.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Mustafa Öz, Mezhepler Tarihi ve Terimleri Sözlüğü, Ensar Yayıncılık, İstanbul, 2011. (Keysân’îyye (Muhtâr’îyye/Keysân’îyyet-ûl-Hullas, Hâşim’îyye (Harb’îyye, Muâv’îyye/Cennâh’îyye (Hâris’îyye), Beyân’îyye), Râvend’îyye (Rizâm’îyye (Ebu Müslim’îyye (Sinbâz’îyye, Berkûk’îyye, Havâl’îyye), Muhammira (Mukannaʿîyye, Hûrremdîn’îyye (Bâbek’îyye, Mazyâr’îyye, Kızılbaşlar), Kûl’îyye), İshâk et-Türk’îyye), Riyâh’îyye), Kerb’îyye) Mezhepleriyle alâkalı maddeler).
  2. Sa'd bin Abdullah el-Kummî, s. 28-29.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.