Kentsel planlama

Kentsel Planlama, Şehir Planlaması, Şehircilik veya Kentsel peyzaj planlama, insanların yaşadığı yerleşim alanlarının gelişimi ve kullanımı; fiziksel çevrenin kullanımı; kamu yararı ve kentsel çevre tasarımı konuları ile ilgilenen teknik ve politik bir sürece verilen isimdir. Kentsel çevre tasarımı (Peyzaj mimarlığı) konuları hava, su, altyapı, yerleşim yerlerinde/çevresinde yer alan ulaşım ve dağıtım şebekeleri dahil olmak üzere birçok kentsel planlama konusunu inceler.Kentsel planlama projelerinde mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama bölümleri birlikte görev alırlar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.