Kemikçik (derisi dikenliler)

Kemikçik, derisidikenlilerin gövde duvarında dermis içinde bulunan küçük kalker yapılar için kullanılan terimdir. Kemikçikler iç iskeletin bir kısmını oluştururlar ve hayvana hem koruma hem de sertlik sağlarlar. Denizyıldızları, denizkestaneleri, yılan yıldızları, deniz hıyarları ve deniz zambaklarında farklı şekil ve düzenlerde bulunurlar. Kemikçikler ve özelleşmiş sivri kemikçikler olan dikenler, derisidikenlilerin öldükten sonra fosil olarak kalan parçalarıdır.

Ernst Haeckel'in bir yılan yıldızının dikenleri ve eklemli kollarını gösteren çizimi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.