Kelemen Mikes

Kelemen Mikes (d. 1690, Zagon - ö. 1761, Tekirdağ), Macar yazar.

II. Ferenc Rákóczi, Avusturyalılara karşı yürüttüğü mücadele için destek sağlamak amacıyla Lehistan ve Fransa gibi Avrupa ülkelerini dolaşmaya başladı. Fransızlardan aldığı olumsuz sonuçtan sonra o zamanki Osmanlı padişahının daveti üzerine 1717 yılında kalabalık bir maiyetiyle birlikte Edirne'ye geldi. Kelemen Mikes'te Macar prensi Rákóczi ile birlikte gelen bu mülteci grubunun içinde Rákóczi'nin danışmanı olarak yer alıyordu.

1718'de Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı ülkesine iltica eden Macar azınlığın güvenliği teminat altına alındı. Rákóczi, Mikes ve diğer Macar göçmenler her türlü masrafları Osmanlı hükûmeti tarafından karşılanmak üzere bugünkü Tekirdağ iline yerleştirildiler. Ölünceye kadar Tekirdağ'da kalan Mikes, o dönemde yazdığı Türkiye mektuplarıyla tanınmış ünlü Macar edebiyatçılarından biridir.

Mikes'in 13 eseri Macar Millî Müzesi'nde bulunmaktadır. En tanınmış ve önemli eseri ise "Türkiye Mektupları"dır. Mektuplarına genellikle "Ablacığım" veya "Sevgili Ablacığım" şeklinde başlayan Mikes'in, mektuplarına abla diyerek başladığı kişi, gerçekte olmayan kurgusal bir kişidir. Eser 18. yüzyıldaki Türk toplumunun gelenek, görenek, adet, yaşayış,folklor vb. özellikleri hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.