Kefernahum

Kefernahum, İsrail sınırları içerisinde Taberiye Gölü kıyısında bulunan tarihi bir köydür. İncilde İsa'nın cinlerin ele geçirdiği bir adamı kurtarmak için gittiği köylerden biri olarak bilinir.

Kefernahum Büyük Sinagogu'na ait kalıntılar

Şehrin nüfusu 1,500'dür. Şehir 749 Celile Depremi'nden sonra yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır. 1100'lü yıllarda ise Haçlı egemenliğinine girmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.