Kebra Negast

Kebra Negast, birçok Rastafaryanlar ve Etiyopyalı Hristiyanlar tarafından kutsal ve ilham edilmiş kabul edilen, İbrahimi Dinlerde adı geçen Süleyman'ın Saba melikesi ile olan ilişkisini anlatan bir dinî metindir. Ge'ez dilinde yazılmış olan eserin en az 700 yıllık olduğu düşünülmektedir. Eserde İbranilerin dini Museviliğin Etiyopya'ya gelişi, Süleyman'ın Saba melikesi ile karşılaşması ve soylarının Süleyman'a dayandığı iddia edilen Etiyopya krallarının ortaya çıkışına dair bilgiler bulunur.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.