Keşif

Keşif şu anlamlara gelebilir:

  • Keşif, bilinmeyen bir şeyi açığa çıkarma
  • Keşif, hukukta kanıt bulmaya yardımcı bir yöntem
  • Kâşif, keşif yapan kişi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.