Kazoku

Kazoku (Japonca: 華族; "yüce soylu"), 1869-1947 yılları arasında Japon İmparatorluğu döneminde var olan soyluluk unvanıydı. Unvan Meiji Restorasyonu sırasında eski imparatorluk ve feodal unvanların yerini almış olup II. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 yılında kabul edilen yeni Japonya Anayasası'nda kaldırılmıştır.

Tokyo'daki Soylular Kulübü

Sınıflandırma

Kazoku, grup fotoğrafı

Kazoku hükûmet tarafından İngiliz soyluluk unvanlarına dayanan ancak eski Çin soyluluğu kökenli beş ayrı gruba sınıflandırılmıştır.

  1. Dük (公爵, kōshaku)
  2. Marki (侯爵, kōshaku)
  3. Kont (伯爵, hakushaku)
  4. Vikont (子爵, shishaku)
  5. Baron (男爵, danshaku)

En üstteki iki sınıf olan prens ve markiler doğrudan halefleri veya çoğunlukları üzerine Japonya Diet'inin Soylular Meclisi'nin üyeleriydiler. Kontlar, viskontlar ve baronlar ise 150 temsilci ile mecliste temsil edilmekteydi.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.