Kazan (termodinamik)

Kazan, yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran bir basınçlı kaptır.

Çalışma prensibi

Yakıt yanma odası(ocak) adı verilen kapalı bölümde bir katı yakıt (kömür, odun v.b.) veya sıvı-gaz yakacağı (motorin, dogalgaz, fuel-oil v.b.) brülör vasıtası ile yakılır. Sistemde kullanılan akışkan, yanma odasında ışınım ve taşınım yoluyla, kazanın konveksiyon yüzeyi denilen diğer kısımlarında ise sadece taşınım yoluyla ısıtılır. Isıtılan ya da buharlaştırılan akışkan çeşitli proses ya da ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazanı terk eder.

Kazan çeşitleri

Kazanlar değişik kriterlere göre sınıflandırılırlar. Bunlardan başlıcaları:

İmalat tiplerine göre

2 Geçişli

Bu kazan tiplerinde cehennemlik kısmı kapalı olur dolayısıyla verim düşüktür kazan yapısından dolayı brülöre oluşturduğu direnç yüksektir bu sebeble brülör maliyeti artar bunun yanında Isı iletimi zayıftır.

3 Geçişli Bu kazan tipinideki cehennemlik açık olur ve yanmadan optimum düzeyde fayda sağlanır kazan 2 geçişli ye göre daha uzun özürlüdür.


 1. Sıcak Su Kazanları
 2. Kızgın Su Kazanları
 3. Kızgın Yağ Kazanları
 4. Buhar Kazanları
 1. Döküm kazanları
 2. Çelik kazanlar
 1. Katı yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi katı yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır.
  1. Kömür
  2. Odun, Talaş
  3. Fındık kabuğu, pirina vb. yakıtlar
 2. Sıvı yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi sıvı yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır.
  1. Fuel oil
  2. Motorin (Mazot)
  3. Gaz yağı
 3. Gaz yakıtlı kazanlar: Kazanda üretilecek enerjiyi gaz yakıtların yakılması sonucu üreten kazanlardır.
  1. LPG
  2. Doğal gaz
  3. Biyogaz
  4. Hava gazı
  5. Jenerator gazı
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.