Kazıkçı Hüseyin Paşa

Kazıkçı Hüseyin Paşa (ö. 1773, Kütahya), Osmanlı devlet adamı.

Maktulzade Ali Paşa'nın kethüdalığından yetişti. 1727'de vezirliğe yükseldi. 1737'de Şam valiliği yaptı. Diyarbekır (1744), Van, Adana, İçel valiliklerinde bulunduktan sonra 1763'te Anadolu Eyaleti valiliğine geçtikten kısa bir süre sonra öldü.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 168
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.