Kayseriye Çarşısı

Kayseriye Çarşısı, Mardin'de bir çarşıdır. Ulu Camii'nin kuzeyindedir. Yapılış tarihi tam olarak bilinmese de 1487-1502 tarihleri arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Yapı genel olarak dikdörtgen şeklindedir. Doğuda, kuzeyde ve güneyde olmak üzere üç tane kapısı vardır. Kayıtlara göre 1526'da 74, 1540'ta 80, bin beş yüz atmış dört de ise doksan dokuzu etkin 111 dükkandan oluşmaktaydı. Özgün yapısını büyük ölçüde kaybetmiş olsa da halen kullanımdadır ve Mardin'in en önemli çarşılarından biridir.Kare planlı olan çarşı öznemli bir yere sahiptir. Çarşının iç mekanı iki sıra kalın kolonların üzerine çapraz tonozlardan kurulmuştur.

Kanakça

  • Dağ, Yusuf (2007). Mardin: Bir Tarih Hazinesi. Mardin: Gündüz Kitabevi Yayınları. ss. s. 114-115.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.