Kayserili Ahmed Paşa

Kayserili Ahmed Paşa (1806, Kayseri - 1878, İstanbul), Türk denizci ve siyaset adamı.

Kayserili Ahmed Paşa
Doğum 1806
Kayseri, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 1878 (71-72 yaşlarında)
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Bağlılığı  Osmanlı İmparatorluğu
Hizmet dalı  Osmanlı donanması
Hizmet yılları 1825-1878
Rütbesi Müşir
Komuta ettiği Karadeniz Filosu
Savaşları/Çatışmaları Sisam İsyanı
Kırım Savaşı

On yaşında babasıyla beraber İstanbul'a geldi ve 1825 yılında bahriye neferi olarak askerliğe başladı. Daha sonra çavuş oldu. Gösterdiği bazı başarılarla, önce mülâzımlığa, sonra da yüzbaşılığa terfi ettirilip, korvet kaptanlığına tayin edilerek Sisam ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. Burada ve daha sonraları Trablusgarp ve Mısır'da gösterdiği başarılar sebebiyle miralay rütbesine terfi etti. 1840 yılında riyale (tuğamiral), 1845 yılında patrona (tümamiral), 1850 yılında kapudan (oramiral) oldu. Kırım Savaşı'na (1853-1856) Karadeniz Filosu komutanı olarak katıldı. 1855 yılında Sivastopol'un alınmasında önemli rol oynadığından vezirlik payesiyle taltif edilerek müşir rütbesine terfi ettirildi. Cezayir-i Bahr-i Sefid, İzmir, Sayda ve Yanya valiliklerinde bulunduktan sonra 1873 yılında Bahriye Nazırı oldu.

30 Mayıs 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz'e yapılan darbeye Dolmabahçe Sarayı'nı donanmayla denizden ablukaya alarak katıldı. Çerkes Hasan Olayı'nda yaralandı, V. Murad döneminde ikinci kez Bahriye Nazırı oldu ve unvanı haziran ayında Kaptan-ı Derya oldu. II. Abdülhamid tarafından Ocak 1877'de görevden alınarak Tuna valiliğiyle İstanbul'dan uzaklaştırıldı.

1877-1878 Türk-Rus Savaşı sırasında Rusçuk muhafızı olarak görev yaparken, yaşlılık ve hastalığı nedeniyle İstanbul'a dönmesine izin verildi. Gelişinden az sonra öldü ve Süleymaniye Camii kabristanına gömüldü.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.