Katliam

Katliam, kendini savunma imkânı bulunmayan çok sayıda insanın acımasızca öldürülmesi eylemidir.

Bosna-Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından yapılan Srebrenitsa Katliamı

Katliamlar uygar toplumlar tarafından hoşgörüyle karşılanmasa da, katliamı yapan kişi veya kişiler genellikle yaptıkları katliamların haklı nedenlere dayandığı düşüncesindedirler.

Katliamlar çoğunlukla ırk, din veya siyasi düşünce farklılığı nedeniyle yapılır. Bazen de akli dengesi bozuk olan kişiler tarafından keyfî bir şekilde seçilmiş kişi veya kişileri hedef alır.

Katliamların devlet eliyle gerçekleştirilmiş olmaları da mümkündür. Devlete isyan eden veya isyan etmesi beklenen azınlıklar tarihin çeşitli dönemlerinde devlet organları tarafından katliama tabi tutulmuşlardır. Özellikle savaş veya siyasi kriz dönemlerinde katliamlarda artış gözlenir.

Katliamlar tekil olaylar olabileceği gibi bir etnik temizlik planının parçası olarak çoğul bir şekilde de gerçekleşebilir. Eğer katliamlar bir ırkı veya ulusu tamamen ortadan kaldırma amacı taşıyorlarsa bir soykırımın parçası olarak düşünülürler.

Tarihte katliamlar

Katliamların geçmişi insanlığın geçmişi kadar eskidir. Büyük İskender'in M.Ö. 334 yılında kendi yönetimine karşı ayaklanan 250.000 kadar kişiyi katliama tabi tuttuğu bilinmektedir. 1099 yılında Birinci Haçlı seferine çıkan Avrupalılar Kudüs'ü ele geçirdiklerinde kentin 70.000 civarındaki Müslüman ve Yahudi sakinlerini kılıçtan geçirdiler. Cengiz Han ele geçirdiğinde kentlerin sakinlerinin çoğunu katliamla öldürürdü. 1220 yılında Semerkant'ı ele geçirdiğinde 75.000, Herat kentinde ise 600.000 civarında erkek, kadın ve çocuğu öldürtmüştü. 15. Yüzyılda, 3. Vlad Dracula (Kazıklı voyvoda) 10.000 çivarında erkek, kadın, çocuk kazığa geçirmiş ve esirleri çok türlü acı veren şekillerle öldürmüştür.

Yakın geçmişteki katliamlar

Yakın geçmişteki birçok savaş ve askeri müdahelelerde belgelerle kanıtlanmış veya görgü tanıklarınca öne sürülmüş katliamlar mevcuttur. Katliamlar sadece üçüncü dünya ülkelerinde değil varlıklı batı ülkelerinde de görülmektedir. Irak Savaşı sırasında ABD ordusu Hadisa katliamını yapmakla suçlanmaktadır. 16 Nisan 2007 tarihinde ABD'nin Virginia Tech üniversitesinde 32 öğrencinin öldürülmesiyle sonuçlanan katliam akli dengesi bozuk bir öğrenci tarafından yapılmıştır. 28 Kasım 2011'de Şırnak Uludere'de 34 Kürt sivilin öldürülmesine Roboski Katliamı adı verilmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.