Kasas Suresi

Kasas Suresi (Arapça: سورة القصص), Kur'an'ın 28. suresidir. Adını, 25. ayette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar veya anlatılar anlamındadır. Kur’an’da çok sayıda anlatı yer alır.

Kasas Suresi
سورة القصص
Sınıfı Mekki
İsmin anlamı kıssalar
Sayısal bilgiler
Sure numarası 28
Âyet sayısı 88
Kelime sayısı 1441
Harf sayısı 5791

Konuları

Sûrede başlıca Musa’nın çocukluğu, peygamberliği, Yahudileri Mısır’dan çıkarması ve Firavun ordusunun boğulması hikâyeleri anlatılır.

Surede anlatılan diğer bir hikâye ise halk edebiyatında zenginlik ve gösteriş ile özdeşleştirilen Kârûn anlatısıdır. Sure Karun'u Musa'nı kavminden bir zengin olarak anlatır.

"76- Gerçek şu ki, Karun, Musa'nın kavmindendi, ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu.

81- Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik."

Tarihsel karşılık
Testi üzerinde Karun, Louvre (G 197)

Kur'an'da anlatılan kıssanın tarihsel karşılığı Lidya kralı Krezüs (Karun) olmalıdır. Antik çağın bilinen en zengin kralı olan Krezüs mitolojiye göre her tuttuğunun altın olması için ilâhlara yalvarır; bu dileği kabul edilince mutluluğa erişeceğini sanır. Ancak çok zengin olduğu halde mutluluğu bir türlü bulamayan kral acı içinde kıvranarak ölür.[1]

Anadolu'daki en eski Yahudi yerleşimlerinin Lidya topraklarında bulunması[2][3] sebebiyle hikâyenin Yahudiler vasıtasıyla zaman, mekan gibi niteliklerinin değişerek Ortadoğu halkları arasında yayılması olasıdır.[4] Karun hazineleri Uşak arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.

Hikâyenin diğer bir çıkış noktası ise, Eski Ahit'e (Sayılar'ın 16. bölümü) göre Musa ile tartışan, ancak zenginliği ile ilgili bilgi bulunmayan Korah anlatısıdır.

Kaynakça

Önce nüzûl eden sure:
Neml Suresi
Kasas Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
İsra Suresi
Mushaf sırasına göre sureler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.