Kasım Bey

Kasım Bey, (-1483) 1469-1483 yılları arasında Karamanoğulları Beyi. II. Bayezid zamanında Karamanoğlu Beyliği'nin başındaydı. Osmanlılarla çeşitli anlaşmalar yaptı. 1483'te ölümü üzerine yerine Turgutoğlu Mahmud Bey geçtiyse de 4 yıl sonra Karamanoğlu toprakları Osmanlı egemenliği altına girdi.[1]

Kaynakça

  1. Faruk Sümer, "Karamanoğulları", TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara 2001, c. XXIV, s. 454-460.
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Sultanzâde Pîr Ahmed Bey
Karamanoğulları Beyi
1469-1483
Sonra gelen:
Turgutoğlu Mahmud Bey
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.